Make it in the Netherlands, programma 2013-2016

Dit actieplan heeft als basis het SER-advies ‘Make it in the Netherlands’ en volgt het pleidooi van de SER voor een gezamenlijke aanpak. Het actieplan heeft niet het karakter van dwingende afspraken, maar bevat een gezamenlijk streven om internationale studenten uit te nodigen een carrière in Nederland te starten.