Energiebesparing: Een samenspel van woning en bewoner - Analy-se van de module Energie WoON 2012

Rapport gericht op de energetische kwaliteit van de woningvoorraad en het energiegedrag van bewoners in woningen.