Van Afval Naar Grondstof - Uitwerking van 8 operationele doelstellingen

Dit rapport geeft een uitwerking van de 8 operationele doelen van het programma Van Afval Naar Grondstof. Ook geeft het een overzicht van de Kamermoties en -toezeggingen die binnen dit programma worden uitgewerkt.