Voetbalveiligheid samen organiseren

Evaluatie van de gebeurtenissen rond de wedstrijd Fortuna-Sittard - MVV-Maastricht op 4 oktober 2013. Rond die wedstrijd ontstonden ongeregeldheden tussen de politie en Fortuna Sittard-supporters.

De aanpak van de voetbalpartners in Sittard-Geleen was met name rond sleutelbesluiten en bepalende momenten te weinig integraal en multidisciplinair. 1 van de sleutelbesluiten was de keuze om een tocht van Fortuna-supporters naar het stadion door de mobiele eenheid te laten begeleiden. Een ander sleutelbesluit was de opstelling van een waaier van de ME bij een uitgang van het stadion na afloop van de wedstrijd. Bepalende momenten waren de incidenten tijdens de tocht, de opstopping bij de aankomst van supporters bij het stadion en het ontstaan van de ongeregeldheden bij de uitgang van het stadion na afloop van de wedstrijd.

Doel onderzoek

Het onderzoek van het Auditteam Voetbal en Veiligheid richtte zich op de samenwerking tussen de veiligheidspartners en de relatie met de supporters. Doel van het onderzoek was om samen met alle betrokken partijen te leren van de gebeurtenissen, om op deze wijze een dergelijke escalatie in de toekomst te voorkomen.

Aanbevelingen toekomst

Naast aanbevelingen van het Auditteam om de gezamenlijke aanpak van de voetbalveiligheid te versterken, zijn er in de rapportage aanbevelingen benoemd van de betrokken partijen (gemeente, politie, Openbaar Ministerie, BVO en supporters). Hoewel de ongeregeldheden buiten het stadion de voornaamste aanleiding waren voor dit onderzoek, ziet het Auditteam juist in de gezamenlijke voorbereiding mogelijkheden om dergelijke ongeregeldheden te beperken. Daarbij hoort onder meer het komen tot bestuurlijke beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen voor de politieinzet en de gehanteerde strategie. Maar ook investeren in daadkrachtige regie vanuit het ambtelijk veiligheidsoverleg en het expliciet rekening houden met de impact van veiligheidsmaatregelen op welwillende supporters. Verder doet het Auditteam een appèl op alle voetbalpartners, waaronder BVO en supporters, om actief deel te nemen aan de gezamenlijke voorbereiding en aanpak van sfeeracties door supporters.