Een eigentijds curriculum Advies

Dit advies richt zich op de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat het curriculum nu en in
de toekomst voldoet aan eigentijdse eisen, zodat jongeren een stevige basis wordt geboden
voor hun persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren.