Beleidskader "Samenspraak en Tegenspraak"

Het beleidskader “Samenspraak en Tegenspraak” vormt de leidraad voor het aangaan van relaties met maatschappelijke organisaties in de periode 2016 -2020 op het terrein van pleiten en beïnvloeden.