Op weg naar duurzame mobiliteit

Rijden op waterstof is een van de zogenoemde innovatiesporen naar Duurzame Mobiliteit. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) werkt mee aan de voorbereidingen om rijden op waterstof te introduceren in de markt. Dat doen we nadrukkelijk samen met marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden. In dit document beschrijven we de rol van IenM en hoe we samen ruimte maken voor deze duurzame manier van autorijden.