Evaluatierapportage Blok-voor-blok

In 2012 zijn 14 projecten gestart met als doel: realiseren van grootschalige energiebesparing in de bestaande woningbouw. Dit is de zogeheten Blok-voor-blok aanpak. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de projecten geƫvalueerd.

Uit deze evaluatie blijkt het volgende:

  • De projecten leiden tot grootschalige energiebesparing in de woningbouw.
  • Gemiddeld zijn de woningen waar energiebesparende maatregelen gerealiseerd zijn twee labelstappen zuiniger geworden.
  • Een grootschalige aanpak voor energiebesparing is mogelijk in de sociale huursector. De afspraken moeten wel passen in bestaande renovatieplannen en aansluiten bij de investeringsmogelijkheden van corporaties.
  • In de koopsector is meer behoefte aan maatwerk. Elke huiseigenaar bepaalt op zijn eigen moment of - en zo ja, welke - maatregelen hij wil treffen.
  • Werving van onderop (via buurtambassadeurs, buurt- en wijkverenigingen en andere bestaande structuren) levert de meeste vraag van eigenaren van koopwoningen op.