The Impact of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in the TTIP

Engelstalig rapport met de resultaten van een studie naar investeerder-staat geschillenbeslechting in het voorgenomen handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP).