Voorgenomen en aanhangige wetsvoorstellen (BES-wetgeving) voor Caribisch Nederland (overzicht juli 2014)

Voorgenomen en aanhangige wetsvoorstellen die (mede) betrekking hebben op Caribisch Nederland (overzicht juli 2014) in verband met de Bes-wetgeving die Rijksbreed wordt voorbereid.