Rapportage over het Nederlandse wapenexportbeleid 2013

Rapport 'Het Nederlandse wapenexportbeleid 2013' over de uitvoer van militaire goederen
van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de
minister van Buitenlandse Zaken.