Toekomst agenda informele zorg en ondersteuning

Vanwege de grote waarde van mantelzorgers en vrijwilligers voor de samenleving wordt in het kader van de hervorming van de langdurige zorg en ondersteuning deze kabinetsperiode ingezet op het versterken, verlichten en verbinden van de informele zorg.