Versterking positie bouwconsument – de mogelijkheden van benchmarking

In dit rapport is een analyse gemaakt van de kwaliteitsaspecten waarop bouwers beoordeeld zouden kunnen worden en zijn de gevonden instrumenten in een kader geplaatst.