TNO rapport over milieu aspecten resomeren

Dit rapport is een update van een eerder rapport van TNO uit 2011 over de milieueffecten van verschillende methoden van lijkbezorging.