De bureaucratie en het burgerinitiatief

Een handreiking voor de bestrijding van belemmerende bureaucratie in de doe-democratie. Verslag van een casusonderzoek naar onnodige bureaucratie rond
wijkondernemingen