Migratiepatronen in dynamisch perspectief

In het rapport ‘Arbeidsmigratie in vieren’ zijn vier typen arbeidsmigranten geïdentificeerd, op basis van zowel binding met het thuisland als binding met Nederland. De respondenten van ‘Arbeidsmigratie in vieren’ zijn opnieuw benaderd en geïnterviewd. Op basis daarvan is in het rapport ‘Migratiepatronen in dynamisch perspectief’ aangegeven hoe de patronen van arbeidsmigratie veranderen in de tijd.

Respondenten die eerst ingedeeld werden in de categorie vestigingsmigrant vertonen nu - in grote mate - nog steeds de kenmerken van gevestigde migranten. Een deel van de respondenten die eerst tot de categorie ‘transnationale migrant’ werd gerekend, is nu gevestigde migrant geworden. Zij zijn zich in toenemende mate op Nederland gaan oriënteren. Het aantal circulaire migranten dat aan beide interviews meewerkte, is laag: acht respondenten. Vijf van hen vallen nog steeds in de categorie circulaire migratie. Footloose migranten springen het meest in het oog. Zij waaieren uit over allerlei verschillende categorieën . Een gedeelte heeft Nederland verlaten, enkelen vertonen meer transnationale kenmerken en weer anderen ontwikkelden zich tot gevestigde migrant.