Open Government Partnership - Zelfevaluatierapport Nederland 2014

Rapport over het actieplan in het kader van het programma Open Overheid.