Sociale veiligheid in en rond scholen

De monitor Sociale Veiligheid, ook bekend onder de naam Veiligheidsmonitor, wordt tweejaarlijks door het ITS afgenomen, in het voortgezet (speciaal) onderwijs
sinds 2006, in het primair (speciaal) onderwijs sinds 2010.