Kwaliteitskader jeugd

De Kwaliteitskader jeugd is ontwikkeld voor het toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling, zodat verantwoorde zorg wordt geboden. De focus ligt daarbij op de inzet van geregistreerde professionals rekening houdend met hun kennis en vaardigheden, zodat die kunnen werken volgens hun professionele standaarden.

Nieuw Kwaliteitskader jeugd

Let op: dit document is vervallen. In maart 2016 is het nieuwe Kwaliteitskader Jeugd versie 2.0 gepubliceerd.