Plan van aanpak bewegingsonderwijs

Het ministerie van OCW en de PO-Raad hebben als doelstelling dat in 2017 iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt, gegeven door een bevoegde leerkracht. Dit plan van aanpak beschrijft hoe deze doelstelling gerealiseerd kan worden.