Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen.

Hoewel in het plan vele maatregelen zijn opgenomen, moet onder ogen worden gezien dat er geen gemakkelijke en of snelle oplossingen zijn om tot toekomstbestendige verpleeghuiszorg te komen. Daar waar een meerjarenaanpak nodig is, is deze vertaald in concrete tussenresultaten, zodat kan worden gestuurd op de voortgang.