Doorlichten doorgelicht, gepast gebruik van health checks

Advies van de Gezondheidsraad over de voorwaarden voor screening met health checks, waaronder total body scans.