Werk in uitvoering

De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aan Regioplan gevraagd om in kaart te brengen op welke manieren gemeenten op het gebied van HRM ervoor zorgen dat medewerkers na 2015 over de juiste kennis en competenties beschikken om de gedecentraliseerde taken in het sociale domein goed te kunnen uitvoeren.

Per 1 januari 2015 zijn de 3D’s, de drie grote decentralisaties van taken van Rijk naar gemeenten in het sociale domein, namelijk formeel een feit. Gemeenten moeten klaar zijn om de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op te pakken.