De veranderende geografie van Nederland

In opdracht van het ministerie van BZK hebben de onderzoeksbureaus Regioplan en Atelier Tordoir een onderzoek verricht naar de ruimtelijk-economische opgaven van het middenbestuur. Op basis van analyse van kwantitatieve data met betrekking tot de structuur, dagelijkse verplaatsingen en verhuizingen van burgers, werkplekken en bedrijven, uitgesplitst naar kenmerken en gemeenten hebben de onderzoekers een “foto” gemaakt van patronen, relaties en structuren die samenhangen met de provinciale kerntaken. Ook voorziene toekomstige ontwikkelingen zijn bij de analyse betrokken.