Rapport over een calamiteit bij de zorgverlening rond het levenseinde van een patiënt

Rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.