Rapport van de Evaluatiecommissie Tuitjenhorn

Rapport over de wijze van handelen van alle betrokken organisaties in de casus Tuitjenhorn. De evaluatie gaat niet alleen het optreden van de IGZ en het OM, maar ook over dat van andere betrokken (overheids)organisaties waaronder het AMC, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).