Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid

Rapport van de samenwerkende jeugdinspecties (STJ) over hun onderzoek naar de zorg en ondersteuning aan een gezin in Groningen met geringe sociale redzaamheid. Aanleiding voor dit rapport was een melding bij de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Uit de melding bleek dat één van de kinderen uit het gezin was overleden als gevolg van huiselijk geweld.