Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

Rapport over een toekomstgerichte opleidingen- en beroepenstructuur in Nederland.