Antibiotica ziekenhuizen: profylaxe en antibiotic stewardship

In dit advies worden twee aspecten van antibioticagebruik in ziekenhuizen uitgelicht: het profylactisch gebruik ter voorkoming van infecties – met daarbij selectieve decontaminatie (SD) als bijzondere toepassing – en het recent gestarte programma voor antibiotic stewardship.