Begrotingsanalyse gemeente

De Begrotingsanalyse maakt het mogelijk een individuele gemeente te vergelijken met zichzelf, met een selectiegroep, met de soortgenoten (sociale structuur en centrumfunctie), met het gemiddelde van de gemeenten in de provincie en met de groottegroep.

Begrotingsanalyse

De begrotingsanalyse vanaf 2017 zijn te vinden op de website.