Draagvlak voor flexibele onderwijstijden onder ouders en leerkrachten

Eindrapport over een onderzoek naar draagvlak voor flexibele onderwijstijden voor ouders en leerkrachten.