Resultaten verkenning integriteitsbeleid rond benoeming wethouders 2014

Deze notitie geeft een beeld van de ervaringen van met name burgemeesters in 199 gemeenten rond het beoordelen van integriteitsrisico's voor kandidaat-wethouders na de verkiezingen van maart 2014. De verkenning heeft plaatsgevonden via de kabinetschefs van de commissarissen van de Koning.

Pagina 1 gaat in op de aard en reikwijdte van de verkenning. Ondanks het verkennende karakter geeft de notitie een goed beeld van het brede palet aan werkwijzen in de praktijk.