Nota naar aanleiding van het verslag inzake de werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers te verbeteren

Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De wijziging heeft betrekking op verbetering van de werking van de inschrijving van de koop van een registergoed in de openbare registers.