Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet

Bestuursakkoord tussen minister Schultz van Haegen (IenM) , de Vereniging voor het Interprovinciaal Overleg, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen voor de implementatie van de Omgevingswet.