Referentieraming 2015

De Referentieraming 2015 presenteert de ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten voor de jaren tot en met 2030. De ramingen dienen als onderbouwing voor de begroting voor 2016 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Tabellen in hoofdstuk 5 van deze publicatie zijn beschikbaar in de volgende Open Document Format bestanden (te openen in excel):