Topvrouwen in de wachtkamer. Bedrijvenmonitor 2012-2015

De Bedrijvenmonitor beschrijft de ontwikkeling van het aandeel vrouwen en mannen in de raad van bestuur en raad van commissarissen van bedrijven tussen 2012 en 2015. Ook de inspanningen die bedrijven leveren om de zetels evenwichtig te verdelen over vrouwen en mannen komen aan bod.