Rapport 'Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2012 - 2013'

Het rapport geeft een schatting van het aantal vreemdelingen dat illegaal in Nederland verbleef in de periode van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013.