Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2014-2015

Hoe ontwikkelt de personele vraag van instellingen in het primair en voorgezet onderwijs alsmede het middelbaar beroepsonderwijs zich, aan welk type personeel hebben de instellingen behoefte en welke vacatures zijn moeilijk vervulbaar? Deze vragen staan centraal in de jaarlijkse Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo.