Maten van segregatie

In de methodologische studie 'Maten van segregatie' wordt bezien op welke wijze segregatie in beeld kan worden gebracht. De mate van segregatie is afhankelijk van het schaalniveau waarop wordt gemeten, (de omvang van) het referentiegebied en de gebruikte index. Dit onderzoek is uitgevoerd door Atlas voor Gemeenten in samenwerking met TU Delft.

In de wetenschap en maatschappij klinken steeds luider wordende geluiden over toenemende verschillen. Tegelijkertijd is (de laatste jaren) weinig aandacht geweest voor eventuele neerslag van deze verschillen op het ruimtelijk vlak: segregatie. Om beter inzicht te krijgen in ontwikkeling maar ook mogelijke gevolgen van (ruimtelijke) verschillen heeft het ministerie van BZK een onderzoeksreeks gestart om hier meer licht op te werpen. Eerder dit jaar zijn de literatuurstudie, met de titelĀ  'Verschillen, ongelijkheid en segregatie', en de discoursanalyse 'Het ongelijkheidsdebat in land en stad' gepubliceerd. De 3e publicatie in de reeks is de empirische studie 'Ontwikkeling van ruimtelijke verschillen in Nederland', waarin de situatie en ontwikkeling van ruimtelijke verschillen is onderzocht.