De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025

In dit rapport staan de uitkomsten van de nieuwe arbeidsmarktraming voor het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met als startjaar 2014.