Het beste uit studenten

ITS heeft in samenwerking met het ROA en CHEPS in opdracht van OCW een onderzoek uitgevoerd naar excellentiebeleid in het hoger onderwijs. Het doel is, in aanvulling op de Sirius-auditrapporten van het Sirius Programma, generaliseerbare uitspraken te doen naar wat er uit de deelnemende studenten wordt gehaald; wat het effect van excellentiebeleid is op de rest van het onderwijs en waar instellingen zich nog op kunnen richten.