Registratie discriminatieklachten bij antidiscriminatievoorzieningen 2014

Dit rapport doet verslag van de door gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) geregistreerde discriminatiemeldingen over het jaar 2014.