Cultuur in beeld 2015

Cultuur in Beeld biedt een overzicht van cijfers over de Nederlandse cultuursector en van een aantal belangrijke ontwikkelingen. Het eerste deel van Cultuur in Beeld besteedt aandacht aan de stad als cultureel knooppunt. Het tweede deel schetst ontwikkelingen in de economie van de cultuursector, de publieke interesse voor cultuur, actieve cultuurdeelname en cultuureducatie op scholen.

Rectificatie

Per abuis zijn in Cultuur in Beeld 2015 de percentages opgenomen van de ontwikkeling van het bezoek aan ‘Nederlandse films in bioscopen en filmtheaters’, terwijl de toelichting leest alsof deze betrekking heeft op de ontwikkeling van ál ‘het bezoek aan bioscopen en filmtheaters’. De ontwikkeling van het bezoek aan bioscopen en filmtheaters laat een andere trend zien, dan het bezoek aan Nederlandse films. Tussen 2012 – 2014 groeit het bezoek minder sterk dan tussen 2009 – 2014, respectievelijk met gemiddeld 0,1 procent en 2,1 procent per jaar per jaar. Deze rectificatie heeft betrekking op de toelichting op de figuur op pagina 14 (de samenvatting) en deel 2 figuur 2.2 op pagina 25.