Adaptieve ontwikkelagenda - Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad

MIRT-onderzoek naar het gemak waarmee de Zuidelijke Randstad met andere economische netwerken in de wereld verbonden is. Het rapport bevat een ontwikkelagenda om de internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad te verbeteren.

In het bestuurlijk overleg MIRT 2013 is afgesproken dat Rijk en regio het MIRT-onderzoek 'Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad' starten. Het doel van dit MIRT-onderzoek is het verkrijgen van zicht op de wenselijkheid en effectiviteit van verbeteringen ten aanzien van internationale connectiviteit, zodat oplossingsrichtingen kunnen worden geformuleerd die de economische kracht van de Zuidelijke Randstad versterken. Het onderzoek is uitgevoerd door het Zuidvleugelbureau, de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met een vertegenwoordiging van het Zuid-Hollandse bedrijfsleven.

De belangrijkste inzichten, die dit onderzoek heeft opgeleverd zijn:

 • Internationale connectiviteit is een belangrijk onderwerp voor de Zuidelijke Randstad, vanwege:
  • de internationale oriĆ«ntatie van de economische clusters in de Zuidelijke Randstad en de ambitie om deze clusters te versterken en te vernieuwen;
  • het missen van agglomeratiekracht, die nodig is voor de groei en vernieuwing van de economische clusters;
  • mondiale trends, zoals de opkomst van smart industry en internationalisering van de economie.
 • De uitgangssituatie wat betreft internationale connectiviteit is behoorlijk goed. Met name voor goederen. Wat betreft luchtconnectiviteit en spoorconnectiviteit voor personen doen veel concurrerende regio's in Europa het beter dan de Zuidelijke Randstad.
 • Er liggen kansen om de internationale aantrekkelijkheid en connectiviteit van de Zuidelijke Randstad voor personen de komende jaren met beperkte maatregelen te versterken. De samenwerkende overheden en het bedrijfsleven in de Zuidelijke Randstad willen deze kansen pakken middels een adaptieve ontwikkelagenda. Deze agenda bestaat uit de volgende ontwikkelpaden:
  1. Versterking corridor Rotterdam-Den Haag-Schiphol en internationale toplocaties
  2. Verbeteren toegankelijkheid OV voor de internationale reiziger
  3. Verbeteren kwaliteit internationale spoorverbindingen
  4. Versterken positie Rotterdam The Hague Airport als zakenluchthaven van de Zuidelijke Randstad

Meer informatie over het BO MIRT-onderzoek Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad vindt u in de volgende documenten:

 • Ontwikkelperspectief Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad
 • Kwalitatieve vergelijking. De internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad in een internationaal perspectief
 • Trends, ontwikkelingen en contouren opgaven Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad
 • Benchmark internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad
 • Connectiviteit internationale toplocaties Zuidelijke Randstad
 • Van toplocatie naar internationale bestemming per spoor / OV
 • MIRT-onderzoek Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad: Internationale vervoersstromen - Prognose internationale spoorverbindingen