Ontwikkeling van ruimtelijke verschillen in Nederland

In dit onderzoek zijn ruimtelijke verschillen vanuit een groot aantal invalshoeken bestudeerd. Dit in lijn met de aanbevelingen uit het onderzoek 'Maten voor segregatie'. Op basis van het grote aantal analyses kunnen geen algemene uitspraken gedaan worden over toe- of afname van ruimtelijke verschillen in Nederland. Elke regio en elke stad kent zijn eigen situatie en dynamiek. Ook laat elk thema een andere dynamiek zien. In het rapport worden de ontwikkeling en de stand van ruimtelijke verschillen voor verschillende thema's en in verschillende gebieden besproken.

In de wetenschap en maatschappij klinken steeds luider wordende geluiden over toenemende verschillen. Tegelijkertijd is (de laatste jaren) weinig aandacht geweest voor eventuele neerslag van deze verschillen op het ruimtelijk vlak: segregatie. Om beter inzicht te krijgen in ontwikkeling maar ook mogelijke gevolgen van (ruimtelijke) verschillen heeft het ministerie van BZK een onderzoeksreeks gestart om hier meer licht op te werpen. Eerder dit jaar zijn de literatuurstudie, met de titel 'Verschillen, ongelijkheid en segregatie' en de discoursanalyse 'Het ongelijkheidsdebat in land en stad' gepubliceerd. De 3e publicatie in de reeks is de empirische studie 'Ontwikkeling van ruimtelijke verschillen in Nederland', waarin de situatie en ontwikkeling van ruimtelijke verschillen is onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd door In Fact, in samenwerking met Rigo en Verwey-Jonker Instituut.