Evaluatie Kaderwet Adviescolleges: Vierde evaluatie Kaderwet adviescolleges 2010-2015

De Kaderwet adviescolleges schrijft voor dat de minister van Binnenlandse Zaken elke vier jaar aan de Staten-Generaal een verslag zendt over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Dit is het verslag van 2010-2015.