Vraag en aanbod nascholing voor leerkrachten in het primair onderwijs

ResearchNed voerde in opdracht van de PO-Raad en het ministerie van OCW onderzoek uit naar de vraag en het aanbod van onderwijs voor leerkrachten in het primair onderwijs. Het gaat om zowel post-hbo opleidingen als hbo- en wo-masters. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat schoolleiders, schoolbesturen en leerkrachten met elkaar het gesprek moeten starten over de inbedding van nascholing in de schoolorganisatie. Leraren en schoolleiding onderschatten elkaars wederzijdse ambities, motivaties en mogelijkheden. Enerzijds is er een grotere opleidingsbereidheid bij leraren dan schoolleiders veronderstellen. Anderzijds worstelen schoolleiders met de strategische benutting van kennis uit opleidingen.

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is de behoefte voor en van onderwijzend personeel aan competenties en bijhorend opleidingsaanbod?
  • Hoe verhoudt die behoefte zich tot het huidige aanbod?
  • Welk nieuwe aanbod is er nodig?
  • Aan welke randvoorwaarden moet voldaan zijn, zodat leerkrachten daadwerkelijk gebruikmaken van het opleidingsaanbod?

Het onderzoek levert input en aanbevelingen voor nader overleg en afspraken tussen lerarenopleidingen, scholen en schoolbesturen over de afstemming van vraag en aanbod van nascholing voor het po. Daarnaast biedt het onderzoek inzicht in de randvoorwaarden waaraan binnen de schoolcontext voldaan moet zijn om de nascholing van leraren verder te stimuleren.