Actieplan open overheid 2016-2017

Dit actieplan bevat de ambities en acties van het kabinet en haar partners ter bevordering van een open overheid.