Andere aandacht: Ervaringen van cliënten met communicatie in de zorg en het sociaal domein

Organisaties en professionals in de zorg en het sociale domein hebben steeds meer aandacht voor goede communicatie met cliënten. Toch geven cliënten regelmatig aan dat communicatie nog een knelpunt is. Dit rapport beschrijft ervaringen en inzichten van cliënten over de communicatie, en aanbevelingen om te komen tot een open houding in het contact tussen cliënten en professionals.