Financiële gevolgen voor gemeenten van het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Onderzoek naar de financiële gevolgen van het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen voor gemeenten.